15 janvier 2012

Schéma narratif - POLOGNEsource internet
C'est notre proposition du schema narratif 
1. en langue nationale (en polonais):

Europa po wielu latach umówiła się z dawnym znajomym. Dowiedziała się, że jest on teraz sławnym uczonym, mistrzem zielarstwa. Postanowiła spotkać się z nim w ich ulubionym ogrodzie, gdzie kiedyś po raz pierwszy wyznali sobie miłość.

Niestety,  to miejsce jest zupełnie inne niż w czasach, kiedy się poznali.  Kiedyś  przypominało biblijny Eden i mitologiczny ogród Hesperyd. Zdobiło go wiele pięknych kwiatów o cudownym zapachu. Przy wejściu zaczynał  labirynt z zielonego żywopłotu. Idąc jego ścieżkami, można było dojść do srebrnej fontanny z krystalicznie czystą wodą. Wokół rosło mnóstwo różnych drzew owocowych: czerwona jabłoń, fioletowa śliwa, zielonożółta grusza. W oddali znajdował się staw z różnorodnymi rybami, które pluskały cichutko swymi lśniącymi płetwami. Obok królowała ogromna wierzba płacząca. W cieniu gałęzi stały ławeczki dla zakochanych. Właśnie tam spotykali się kiedyś Europa i jej przyjaciel.

Teraz miejsce to jest bardzo ponure. Słońce nie świeci tak jak dawniej. Kwiaty zwiędły, drzewa i krzewy uschły.  Dawny labirynt stracił kształt i nabrał szarobrązowego koloru. Zamiast różano- fiołkowego aromatu wokół czuć zapach spalin z biegnącej w pobliżu autostrady. Fontanna obrosła zielonym mchem, a woda w niej jest bardzo zanieczyszczona. Nie ma już rybek. Nikt już nie spaceruje po ogrodzie ani nie odpoczywa na ławce.  W powietrzu unosi dziwny smutek…

Europa i jej znajomy są zaskoczeni przykrym widokiem tego miejsca. Mądry mistrz zielarstwa widzi także, że Europa jest poważnie chora. Poznaje to, ponieważ kiedyś była wyjątkowo piękna, a teraz ma bladą, ziemistą cerę, wysypkę, liczne poparzenia i wrzody. Szczególnie niepokoi go fakt jej problemów z oddychaniem. Postanawia pomóc dawnej ukochanej.

Zielarz jest dziś także starszym mężczyzną. Ma charakterystyczną siwą brodę, a na jego głowie widnieje spiczasty zielony kapelusz. Jego pasja to ekologia. Podróżuje po Europie i ocenia sytuację w różnych państwach .Próbuje rozwiązać problemy panujące w danym miejscu. 

W uleczeniu chorej Europy mistrzowi pomaga czworo przyjaciół - zielarze amatorzy: Hiszpan, Polka o imieniu Wanda, Włoszka i Francuz. To młodzi ludzie pełni zapału. Są kreatywni, otwarci, chętni do pracy i świetnie zorganizowani. Nie boją się wyzwań. Szybko nawiązują nowe kontakty. 

Staruszek poznał ich przypadkiem podczas jednej z podróży. Pewnego razu wyruszył na wycieczkę pociągiem. W jego przedziale usiadła czwórka znajomych. Cała grupa głośno dyskutowała i co chwilę wybuchała śmiechem.  Zaciekawiony mężczyzna przyglądał się im przez jakiś czas, podziwiając ich spontaniczność i entuzjazm. Postanowił przyłączyć się do rozmowy. Szybko znaleźli wspólny język. Mag poznał wtedy  ich cechy. Wiedział, że będą świetnymi pomocnikami. Bardzo się polubili, a wkrótce zaprzyjaźnili.

Teraz często kontaktuje się ze swoimi uczniami. Po spotkaniu z Europą natychmiast wezwał ich do siebie. Razem stwierdzili, iż jedyną rzeczą, która może jej pomóc, jest eliksir. Do jego wyprodukowania potrzebne są składniki z każdego kraju…


2.version francaise...


Europe, après de nombreuses années, s’est rencontreé avec son vieil ami. Elle a appris qu'il était devenu  érudit renomé, maître de l'herboristerie et magicien. Elle a décidé de le rencontrer à son jardin préféré où il y a des années, il lui avait avoué son amour.

Malheureusement, cet endroit est totalement différent que dans les premiers jours... Autrefois il ressemblait à l’Eden -le jardin biblique et  au jardin mythologique des Hespérides. Il était orné de beaucoup de belles fleurs d’un parfum merveilleux. A l'entrée -un labyrinthe de verdure. En suivant les sentiers  on pouvait arriver jusqu’à une fontaine d'argent avec de l’eau limpide. Autour  il y avait un grand nombre de différents arbres fruitiers: pommier rouge,  prunier violet, poirier jaune-vert…. Au loin, il y avait un étang avec des poissons qui faisaient rejaillir l’eau doucement avec leurs nageoires brillantes. A côté il y avait un énorme saule pleureur. A l'ombre de ses branches il y avait des bancs pour les amoureux. C'est là où ils se sont rencontrés une fois, Europe et son ami.

Maintenant l'endroit est très sombre. Le soleil ne brille plus de la même façon.Les fleurs ont fané, les arbres et les arbustes ont desséché. L’ancien labyrinthe  a perdu la forme et sa couleur est devenue brune, grisâtre. Au lieu du parfum  des roses et des violettes,on sentait tout autour de l'odeur des gaz d'échappement qui venaient de l'autoroute. La fontaine  est couverte da la mousse verte, et l'eau y est très polluée. Il n'y a plus de poissons. Personne ne se promène dans le jardin, ni se repose sur le banc. L'air est rempli une tristesse étrange ...

Europe et son ami,ils sont surpris par la vue désagréable de ce lieu. Le maître voit aussi que Europe est gravement malade. Il le sait  parce que autrefois Europe était d'une femme de beauté exceptionnelle, et  maintenant elle est  pâle,d’un teint cireux, elle a des éruptions cutanées, des brûlures et de nombreux ulcères. Il est particulièrement préoccupé par ses problèmes de respiration. Il décide d'aider son ancienne amante .

D’ailleurs à présent l’herboriseur est un homme plus âgé. Il a une barbe blanche caractèristique, il porte chapeau vert. Sa passion est l'écologie. Il voyage partout en Europe et il évalue la situation dans de différents pays. Il essaie de résoudre des problèmes qui prévalent dans un lieu donné.

Dans la tâche de guerir Europe, quatre amis aident le maître. Ils sont herborisateurs- amateurs: un Espagnol, une Polonaise qui s’appelle Wanda, une Italienne et un Français. Les jeunes sont pleins d'enthousiasme. Ils sont créatifs, ouverts, prêts à travailler et bien organisés. Ils n’ont pas peur des défis. Ils entrent facilement en contact avec les autres.

Le vieil homme les a rencontrés par hasard lors d'un voyage. Une fois il faisait un voyage en train. Quatre amis se sont instalés dans son compartiment.  Le jeune groupe discutait  bruyamment et de temps en temps éclatait de rire. Curieux, l'homme regardait pendant un moment, admirant leur spontanéité et leur enthousiasme. Il a décidé de participer à la conversation. Très vite ils ont trouvé un langage commun. C’est alors que le magicien a connu leurs traits du caractére Il savait qu'ils lui serviraient de grand aide. Ils sont vite devenus amis.

Maintenant le maitre entre souvent en contact avec ses” élèves”. Après la rencontre avec Europe il a immédiatement appelé les jeunes. Ensemble, ils ont constaté que la seule chose qui peut aider Europe, c’ est l'élixir. Pour sa production il est  nécessaire de trouver des ingredients dans chacun de quatre pays ...


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire